'Een fontein van levend water'

GZB collecte – 21 mei 2023

Pinkstercollecte GZB 2023

Kerken toerusten in Albanië

De GZB-pinkstercollecte is bestemd voor Albanië. De protestantse

kerken daar zijn jong en klein, maar willen graag anderen bereiken met het Evangelie.

De GZB helpt hen graag hiermee! Zendingswerker Aad van der Maas verzorgt in verschillende gemeenten lessen over thema’s zoals discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. De jonggelovige Hajrid zegt: “We kijken er altijd naar uit dat Aad bij ons komt. De lessen zijn belangrijk, gaan over de basale dingen van het geloof en zijn heel praktisch.”

Helpt u mee door royaal te geven?

Hoe kunt u bijdragen?