'Een fontein van levend water'

Solidariteitskas 2023

SOLIDARITEITSKAS 2023

Doel van de kas

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen onze Protestantse Kerk. Ook onze gemeente Elim krijgt een verplichte heffing opgelegd.
Het doel van de kas is om gemeenten die tijdelijk een overbrugging nodig hebben financieel te steunen. Een gemeente kan bijvoorbeeld geld nodig hebben voor de restauratie, verduurzaming of nieuwbouw van het kerkgebouw, de restauratie of nieuwbouw van het kerkorgel of zelfs voor de betaling van de predikant. Of hulp voor het realiseren van bepaalde kerkelijke projecten.
Financiële hulp uit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, maar wel bedoeld om de hulp vragende gemeenten structureel te doen voortbestaan. Iedere gemeente kan een aanvraag indienen voor de Solidariteitskas.
Vanuit de Bijbel worden wij opgeroepen om elkaar de helpende hand te bieden en elkaars lasten te dragen. Samen zorgen we in verbondenheid voor de instandhouding en opbouw van de plaatselijke gemeenten om door de verkondiging van het Woord meer mensen in aanraking met het geloof te laten komen.

Betaling aan de kas

De actie Solidariteitskas 2023 wordt momenteel weer gehouden. Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,00. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage? Deze week worden de enveloppen met brief aan de wijkbezorgers uitgereikt en vanaf 5 juni a.s. kunt

u deze in uw bus vinden.

In de brief staan de mogelijkheden vermeld waarop u uw bijdrage kunt overmaken. Banken hebben de acceptgirokaart afgeschaft. Er zijn nu drie betaalmogelijkheden:

  • bankoverschrijving (NL71 RABO 0373 7210 56 – CvK Hervormde Gemeente Elim);
  • Appostel-app;
  • Betaling via QR-code.

Voor gebruikmaking van de laatste mogelijkheid scant u met de camera van uw mobiele telefoon de QR-code, waarbij u zelf – afhankelijk van het aantal gezinsleden waarvoor u betaalt – het bedrag van € 10 eventueel aan kunt passen. De QR-code staat behalve op de brief ook hieronder afgedrukt: