'Een fontein van levend water'

START VAN BIJBELKRING ONDER DE PALMEN

De zomervakantie is voor de meeste mensen weer voorbij; het winterwerk wordt weer opgestart. Een onderdeel daarvan zijn de Bijbelstudiekringen, zowel in ons Elim als bij gemeenteleden thuis in de wijk.

Je met elkaar in de Bijbelse boodschap te verdiepen en de vragen die al lezend in je opkomen met elkaar te bespreken; jij hebt jouw vragen, de ander zijn of haar vragen. Begrijp ik eigenlijk wel wat er staat? Hoe is dat nu bedoeld? Wat heeft dit mij te zeggen voor déze tijd waarin wij leven? Belangrijke vragen; vragen die er toe doen; vragen en antwoorden die richting geven aan het leven van de individuele gelovige en de geloofsgemeenschap.

De vragen kunnen je ook worden aangereikt uit een studieboek(je).

Voor komend seizoen heeft de kerkenraad als jaarthema ‘Israël’ gekozen.

Als bijbelkring ‘Onder de Palmen’ willen wij hierin volgen en hebben we gekozen voor een stuk studie en begeleiding aan de hand van de bundel ‘Met het oog op Israël, Bezinning en Bijbelstudie’. Hierin schrijft een aantal predikanten over hedendaagse vragen met betrekking tot Israël en de Bijbel. De eerste drie hoofdstukken bieden een verhelderend overzicht van opvattingen in Bijbeluitleg, kerkgeschiedenis en de interpretaties daarvan nu. Daarna volgen zeven Bijbelstudies, die laten zien hoe de standpunten concrete gevolgen hebben voor het leven van een christen. Elk van deze zeven hoofdstukken sluit af met een aantal gespreksvragen. Als bijbelkring ‘Onder de Palmen’ willen we die met elkaar behandelen.

Graag nodigen wij een ieder die dit leest of hiervan hoort uit om hierin met ons mee te doen. We komen om de 2 weken op dinsdagavond samen. De data tref je elders in de Elimbode aan.

Het studieboek is o.a. bij Marsman te koop. Als je het wat ruim van te voren koopt, heb je gelegenheid de eerste drie hoofdstukken al vast te lezen. De inleidingen ken je dan al, waardoor je er bij de start al veel beter “in zit”.

Nogmaals: van harte uitgenodigd bij bijbelkring ‘Onder de Palmen’!