'Een fontein van levend water'

Vijf jaar classis Veluwe – jubileumviering 22 september 2023

5 jaar classicale vergadering Veluwe

Het is goed om te gedenken en dankbaar stil te staan bij wat God geeft. We hebben daar verschillende redenen voor.

• de classicale vergadering Veluwe bestaat vijf jaar;

• onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, is benoemd voor een nieuwe termijn van vijf jaar;

• onze preses, Martin Morsink, treedt aan het einde van dit jaar af en wordt opgevolgd voor ds. Gerben Westra;

• de voorzitter van het classicaal college voor de visitatie, ds. Erik Schuitemaker, is benoemd voor een nieuwe periode van vier jaar.

vrijdag 22 september

Grote kerk in Harderwijk

ontvangst vanaf 14.30 uur

aanvang viering 15.00 uur

na afloop ontmoeting

opgeven voor 7 september bij cvVeluwe

Het programma is als volgt:

14.30 uur ontvangst in de Grote kerk

15.00 uur opening door de preses Martin Morsink en samenzang

15.10 uur pastor Jolanda Aantjes-Lubbersen spreekt over 5 jaar classicale vergadering Veluwe van binnenuit bekeken gevolgd door samenzang

15.30 uur ds. Arnolt Stijf spreekt over 5 jaar classicale vergadering Veluwe vanaf de zijlijn bekeken gevolgd door samenzang

15.50 uur dr. Wilbert van Iperen leidt de vesper

16.20 uur informele ontmoeting in de omloop in de kerk

17.30 uur deelnemers aan het buffet gaan naar de Wheme (naast de kerk), andere genodigden gaan naar huis

19.00 uur einde van het samenzijn

De Grote kerk is een kruis-basiliek in gotische stijl. De eerste delen stammen uit de 14e en 15e eeuw. Er is veel te zien. Hiernaast zie je een stukje van de kruisbogen. Tijdens de informele ontmoeting is er gelegenheid voor een rondleiding met een gids.

We vinden het fijn om u en jou te ontmoeten. Van harte welkom!

Gerrit Bok, ondersteuning scribaat Classis Veluwe