'Een fontein van levend water'

Cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden

Cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden
Het doel van de cursus is gemeenteleden en andere geïnteresseerden toe te rusten voor het vervullen van taken in de gemeente. Dit gebeurt door:

> Verdieping van kennis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften

> Kennis van de geschiedenis van kerk en zending

> Bezinning op en doordenking van vragen, die in deze tijd op ons afkomen, zowel op dogmatisch als ethisch gebied.

Het is een driejarige cursus, die van september t/m juni om de 14 dagen op zaterdagmorgen gegeven wordt.

Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die meer wil weten over God, geloof, Bijbel en kerk. De cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) is laagdrempelig. Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, opleiding of kerkgenootschap — ervaring leert dat diversiteit in cursisten van meerwaarde is voor de hele groep. De cursus is gedegen: samen met theologisch geschoolde docenten en je mede-cursisten

ga je de diepte in en behandel je fundamentele thema’s van het christelijk geloof. Het volgen van deze cursus kan een mooie aanleiding zijn om eindelijk de ‘klassiekers’ te lezen die je altijd al hebt willen lezen maar waar je uit jezelf niet aan toe komt. Kortom: verlang je naar verdieping van je geloof — in leer en leven, theorie en praktijk? Dan is deze cursus misschien wel iets voor jou!

De lessen zijn vanaf begin september om de week op zaterdagmorgen, in totaal ongeveer 20 ochtenden per jaar. Elke cursusochtend bestaat uit drie lesuren onderbroken door een korte pauze. Precieze tijden verschillen per locatie, zie website www.cursustvg.nl voor meer informatie.

Download de brochure over deze cursus via:
https://cursustvg.nl/wp-content/uploads/2023/08/20220813_TVG_brochure_los.pdf