'Een fontein van levend water'

Noodopvang Walibi Biddinghuizen

Ook dit jaar wordt bij Walibi Biddinghuizen een tijdelijke noodopvang ingericht voor ongeveer 1250 vluchtelingen. Vanaf oktober 2023 tot en met maart 2024 wordt de locatie weer bewoond. De kerken en geloofsgemeenschappen in de regio willen opnieuw iets doen voor deze groep ontheemden (kinderen, vrouwen, mannen), die daar op enige afstand van onze dorpen verblijven. Mede op verzoek van het COA willen wij vanuit onze zorg voor de naaste weer zinvolle activiteiten aanbieden en wat licht en warmte brengen. Mensen ontmoeten mensen. Wij zijn dus weer op zoek naar (groepen) vrijwilligers voor dit tijdelijke project. Namens de diaconieën is de kerngroep Noodopvang Walibi weer opgestart. Wij hebben iets meer voorbereidingstijd en willen met de ervaringen van het vorige seizoen een activiteitenprogramma ontwikkelen voor de verschillende doelgroepen (moeders met kinderen, vrouwen, mannen). Samen met de vrijwilligers willen wij de activiteiten verder concretiseren: ontmoetingen op de locatie Walibi of in onze kerken, taallessen, recreatie (sport en spel), kerstattentie, vervoer. Ook zoeken wij weer mensen die iets willen doen in verband met organisatie en communicatie.

Meld je – persoonlijk of namens jouw kerk, gespreksgroep of kring – aan op het mailadres noodopvangwalibi. Je ontvangt dan nadere informatie en een aanmeldformulier. Voor informatie kun je ook terecht bij jouw eigen diaconie of kerkenraad.

Diaconale Platforms Dronten en Elburg, kerngroep Noodopvang Walibi – september 2023