'Een fontein van levend water'

Vrouwenvereniging Lydia

Beste Dames, zoals u op het rooster al hebt gezien is op D.V. 3 oktober onze eerste verenigingsmiddag. Deze middag willen we met elkaar spreken over het laatste Bijbelboek van de Bijbel. De openbaring van Johannes. En willen we verder nadenken over het thema: Wees niet bang n.a.v. Openbaring 1:9-20. God spreekt in de Bijbel op verschillende manieren tot ons. In het Bijbelboek Openbaring spreekt Hij door middel van beelden en visioenen. Je zou Openbaring ook een plaatjes boek kunnen noemen. Niet letterlijk, soms denk je zelfs: had God er maar een plaatje bij gezet Het gaat dit keer wel over plaatjes. Visioenen die Johannes ziet en aan ons doorgeeft. Zo moet je ze ook lezen. Je moet ze voor je zien, op je in laten werken, net als bij een schilderij: je moet de tijd nemen om te kijken. Zo hopen we met elkaar weer een gezegende tijd tegemoet te gaan, zo samen bezig zijn met Gods woord en hopen u allen te ontmoeten om 14.00 uur in de grote zaal van Elim.

Wilt u de inleidende Bijbelstudie ook alvast doornemen waar boven staat vermeld: Leven in de eindtijd n.a.v Openbaring 1 : 1-8.

En nieuwe leden hartelijk welkom, kom gerust eens een middagje kijken.

Namens het bestuur van Lydia.