'Een fontein van levend water'

Studiedag 11 oktober 2023 – “Omgaan met het lijden – leven in gebrokenheid”

Op D.V. woensdag 11 oktober belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in kerkelijk centrum Elim, Eperweg 35, ’t Harde een regionale studiedag over “Omgaan met het lijden – leven in gebrokenheid”. Na ontvangst met koffie/thee vanaf 15.30 uur is de opening 16.00 uur, terwijl de bijeenkomst om 21.00 uur eindigt. We zullen stilstaan bij diverse vormen van gebrokenheid: eerst hoe er tegenwoordig tegen gebrokenheid wordt aangekeken, daarna een aantal praktijkvoorbeelden uit het gemeenteleven.

De studiedag is bedoeld voor gemeenteleden, wijkbezoekers, mensen actief in het pastoraat, én ambtsdragers.

Kosten: 22,50 euro. Opgave uiterlijk 4 oktober.

Meer informatie en aanmelding via de site van de Gereformeerde Bond.
https://gereformeerdebond.nl/agenda/geref-bond-belegt-regionale-studiedag-over-omgaan-met-het-lijden-leven-in-gebrokenheid-in-t-harde/