'Een fontein van levend water'

Ambtsdragersverkiezingen

Het is de kerkenraad in haar vergadering van 22 november niet gelukt dubbeltallen te stellen voor de resterende vacatures ouderling. De kerkenraad ziet onvoldoende kandidaten. Daarmee komt er voorlopig een einde aan dit verkiezingstraject.

De (her)bevestiging van ambtsdragers zal plaatsvinden op DV zondagmorgen 14 januari 2024.