'Een fontein van levend water'

Ouderen Contactmiddag – Kerstviering 20 december

OUDERENCOMMISSIE

Op D.V. woensdagmiddag 20 december is er weer een ouderenmiddag in onze gemeente.

Deze middag staat in het teken van de komst van onze Heiland en Verlosser Jezus Christus.

We volgen een Kerstliturgie en we sluiten af met een broodmaaltijd.

De middag begint om 15.00 uur. (inloop vanaf 14.45 uur) in de grote zaal van Elim.

Hebt u geen vervoer. Bel dan even naar 652612 en u wordt gehaald en weer thuisgebracht.

We hopen u welkom te heten op 20 december.

Hartelijke groet, de Ouderencontactcommissie