'Een fontein van levend water'

Meditatie: De Stadspoort van Bethlehem

MEDITATIE

Ook Jozef ging op weg naar de stad van David, die Bethlehem heet. (Lukas 2: 4)

Stel dat de stadspoort van Bethlehem kon praten, wat zou de poort dan te vertellen hebben?
‘Ik heb de afgelopen weken zo ontzettend veel mensen door mijn opengeslagen poortdeuren zien trekken. Het valt niet te bevatten, dat een klein stadje als Bethlehem zoveel mensen kan herbergen!’

Augustus, de keizer in Rome, heeft bevel gegeven dat iedereen zich moest laten registreren in de plaats van herkomst. Een ware volksverhuizing is het gevolg. Ambtenaren in dienst van keizer hebben voorbereidingen getroffen om alles rondom de volkstelling in goede banen te leiden. Mensen van heinde en verre komen naar Bethlehem. Sommigen zien oude bekenden terug met wie ze, toen ze kleine kinderen waren, samen hebben gespeeld. Anderen genieten van het weerzien met Bethlehem. ‘Er is in al die jaren weinig veranderd hier in het stadje.’, zeggen ze.

Ik stel de stadspoort een denkbeeldige vraag: ‘Heb je ook dat jonge stel gezien, waarvan de vrouw hoogzwanger was? Ik bedoel: Jozef en Maria, met dat ezeltje.
Ja, dat jonge stel heb ik gezien. Ik kon aan ze merken dat ze erg opgelucht waren toen ze door de poort liepen. Aan hun dialect te horen, kon ik opmaken dat ze helemaal uit Nazareth kwamen. Eindelijk op de plek van bestemming! Het is wat: hoogzwanger en dan nog zo’n lange reis moeten maken. Dat is geen sinecure. Ik hoop maar dat ze snel een plekje hebben gevonden in de stad om te rusten. Die jonge vrouw zag er uit alsof ze ieder moment zou kunnen gaan bevallen. Ik hoop maar dat het goed is gegaan. Je zal maar moeten bevallen, en je hebt helemaal niets en niemand bij je.

Jozef en Maria komen naar Bethlehem, want ze stammen af van hun verre voorvader koning David. Ze maken sámen de reis, want ze zijn verloofd. Ze komen uit Nazareth in Galilea, naar Bethlehem in Judea. Aangekomen in Bethlehem is het zo druk, dat er voor hen plek is in een herberg. Ze belanden gelukkig niet op straat, in een stal is nog wat ruimte. Maria bevalt daar van haar eerste kindje, een Zoon. Voor het eerst vader en moeder worden is best ingrijpend. Maria wikkelt het kindje, dat de Naam Jezus krijgt, in doeken en ze legt Hem in een voederbak.

Stadspoort, heb je verder nog wat meegemaakt de afgelopen dagen?
Nou, één ding staat me sowieso nog helder voor de geest. Het was een paar dagen later, midden in de nacht, dat in de verte er opeens een groot licht was. En ik hoorde gezang. Ik ving flarden op: ‘Eer aan God, vrede op aarde, in mensen welbehagen.’ Zou er ergens een groep mensen een godsdienstig feest houden, vroeg ik me af?’

Het licht in de duisternis was hemels licht. De glans van engelen viel over de donkere velden. Het geluid was niet een godsdienstige oefening van mensen. Hier gaven de engelen een concert, waar ze in de eeuwigheid op geoefend hadden. De uitvoering klonk als een kerkklok: vol overgave eerden de engelen God. De boodschap was duidelijk: God zij geëerd, Hij brengt vrede naar de aarde, want Hij is één en al goedheid voor mensen.

‘Vertel nog eens verder, stadspoort. Was je nieuwsgierig toen je dat licht zag en dat gezang hoorde? Je kon niet even gaan kijken wat er daar verderop in de heuvels gebeurde?’
‘Nou, ik zal je vertellen. Dat licht was ook zo weer weg. En het zingen duurde ook niet zo lang, daarna was het weer rustig en donker. Niet veel later stonden er een paar herders op m’n deuren te bonken. Ze wilden de stad in, dus ik heb het kleine deurtje aan de zijkant van m’n poort maar open gedaan. Herders, het zijn van die stumperds. Je hoeft er niet bang voor te zijn, ze doen geen vlieg kwaad. Ik was allang blij dat ze niet heel de kudde schapen bij zich hadden, want dat geeft zoveel lawaai. Weet je wel hoe hard schapen kunnen mekkeren? Iedereen zou wakker worden!

De herder zoeken het Kindje Jezus. Ze hebben van de engelen gehoord dat de Zaligmaker geboren is in Bethlehem. Ze zoeken de Messias, de Kurios. De Messias is iemand die vrede en verlossing brengt. Zo iemand wil je wel opzoeken, toch? Mensen kunnen onwetend engelen herbergen, het lijkt er op dat Bethlehem onwetend de Messias herbergt. Maar lang zal de onwetendheid in Bethlehem niet duren. De herders zoeken en vinden! Bij het aanbreken van een nieuwe dag bazuinen de herders het rond: de Messias is geboren, hier en nu in onze stad!

‘Zeg, stadspoort, heb je hen ook weer zien vertrekken? Ik bedoel dat jonge stel. Heb je Jozef en Maria, samen de baby, de stad uit zien trekken?’
‘Nee, ik heb dat jonge stel met de baby niet zien vertrekken’,
zegt de stadspoort, ‘maar ik heb wel die herders weer zien vertrekken. Ik heb hen horen vertrekken, kan ik beter zeggen. Ze gingen zingend de stad uit. Ze zongen lofliederen voor God, en vertelden aan mensen voor en achter hen, dat volgens hen de Messias geboren was. Zo haastig en stil als ze kwamen, zo langzaam en luidruchtig ging het op de terugweg. Iedereen die ze zagen, moest het goede nieuws horen van de geboorte van dit Kind horen.’

Jezus is geboren. Vandaag hoort u het geboortebericht van de Messias. Jezus is de Zaligmaker. Hij schenkt bekering en vergeving van zonden. Ook voor u werd hij geboren in Bethlehem. Ga op ‘kraamvisite’, zou mijn suggestie zijn. Zoek ‘m op! Ook al heb je maar een flard opgevangen van dit nieuws. Verdiep je in het Baby’tje dat geboren is. Prijs God voor de geboorte van dit Kind. En vertel aan anderen wat je ervaren en ontdekt hebt over dit Kind. Houd het goede nieuws niet voor jezelf.

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2024 toegewenst. Ds. A.J. Post