'Een fontein van levend water'

De Joodse ziel – Studiedag 20 januari 2024

De Joodse ziel

Studie- en ontmoetingsdag op de Veluwe

Op zaterdagmiddag 20 januari is er een ontmoetingsdag in de Maranathakerk ’t Loo Oldebroek (Verlengde Looweg 25). Thema is De Joodse Ziel, tussen christendom en jodendom. Wat betekent het als je Joods bent en hoe verhoudt zich dat tot het christendom. Ds Harry Smith en zijn dochter Judith Boekel Smit vertellen daarover hun persoonlijk verhaal naar aanleiding van het boek over hun (groot)moeder: De ziel van Catharina. Ds. Jacco Overeem zal in zijn bijdrage inzicht geven in Messiaans Joodse geloofsgemeenschappen en hoe hun positie is ten opzichte van Israël en de kerk. Er is voldoende ruimte om over dit thema vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De middag is van 13.15 tot 16.00 uur en iedereen die belangstelling heeft is welkom. Het wordt georganiseerd door de classicale commissie Kerk en Israël Veluwe van de PKN. Er zijn geen kosten aan verbonden en men hoeft zich niet aan te melden.

Over het boek

Heel lang heeft Catharina gezwegen. Ze kon er niet over praten. Het verhaal van haar leven was te gecompliceerd en ze wilde haar kinderen en kleinkinderen er niet mee belasten. Tegelijk woedde het in haar binnenste, een ongelooflijk verhaal. Ze was op 15-jarige leeftijd in 1942 ondergedoken. Ternauwernood ontkwam ze als joods meisje aan de eerste razzia’s. En dat niet alleen. Ze moest een ander mens worden. Telkens weer moest ze zich aanpassen. Zo kwam ze ook in aanraking met de kerk en het christelijk geloof. En dat had ingrijpende gevolgen voor de rest van haar leven

In De ziel van Catharina gaan zoon Harry en kleindochter Judith op zoek naar die gevolgen, niet alleen bij Catharina, ook bij haar kinderen, kleinkinderen en zelfs haar achterkleinkinderen. De verhalen die uit deze zoektocht voortkomen, zijn ‘geweven’ in het aangrijpende verhaal van Catharina’s onderduikperiode. ‘Samen laten ze zien dat onze joodse ziel diep in ons verankerd zit,’ aldus Judith en Harry. ‘Elke dag zijn wij ons ervan bewust dat ons bestaan niet vanzelfsprekend is. Zonder Catharina’s moed en doorzettingsvermogen waren wij er niet geweest. Dit besef zit diep in ons. Niet alleen door de littekens van de oorlog die we met onze geboortes hebben meekregen. Ook door het bloed dat vol passie en levenslust door onze aderen stroomt. Het is onze joodse ziel.’

Over Harry Smit
Harry is theoloog en emeritus predikant. Hij heeft een joodse moeder en een christelijke vader. Al tientallen jaren verdiept hij zich in de joodse traditie, in het bijzonder in de Talmoed, na van jongs af aan opgevoed te zijn in de gereformeerde kerk.

Over Judith Boekel Smit
Judith is communicatiemanager en studeerde af aan de Rijksuniversiteit in Groningen met een Master in Interculturele Communicatiewetenschappen. Ze werd opgevoed door twee gereformeerde predikanten, maar was altijd op zoek naar haar joodse wortels.

Messiaanse Joden

Zolang de gemeente van Christus bestaat, zijn er Joden geweest die Jezus volgen als hun Messias. Voor hen zijn vele verschillende benamingen in omloop, variërend van Hebreeuwse of Joodse christenen tot Jezus als Messiasbelijdende Joden en messiaanse gelovigen. In veel gevallen gaan achter deze benamingen verschillende definities en visies schuil. In deze bijdrage zal geprobeerd worden om helderheid te scheppen over de gebruikte termen en de betekenis daarvan. Wat zijn hun opvattingen en wat is hun positie ten opzichte van Israel en de Kerk? Zij behoren immers tot beide…

Over Jacco Overeem

Jacco is predikant en binnen het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland medewerker Kerk & Israël. Hij is voorzitter geweest van Centrum voor Israëlstudies (CIS) en bestuurslid van de Stichting Messiasbelijdende Joden.