'Een fontein van levend water'

Armoede, en dan? | Thema-avond op 8 februari 2024

Armoede, en dan?

Bestaanszekerheid is een thema dat veelvuldig speelt. Armoede heeft veel impact. Mensen met deze problemen kennen schroom en schaamte om aan te kloppen bij hulpverlening.

De gezamenlijke kerken van Elburg en omgeving én het College van B&W organiseren samen, op 8 februari 2024, een avond over armoede. Een kwetsbaar ervaringsverhaal, een inhoudelijke lezing en sterke workshops vullen de avond.

Deze avond is bedoeld voor een ieder, binnen en buiten de kerk, die meer wil weten over de gevolgen en impact van armoede, hoe je armoede kunt signaleren, en hoe je deze mensen verder kunt helpen.

Locatie: Kerkgebouw Elim, Eperweg 35, ’t Harde.

Datum en tijd: 8 februari 2024, van 19.30 tot 21.45 uur – (inloop 19.15 uur)

Toegang vrij
Goodiebag voor alle deelnemers

Lezing
Marrie Stoffer is sociaal maatschappelijk werker binnen de gemeente Elburg voor Stimenz. Ze heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen met armoede. Ze legt hoe het komt dat weinig mensen zichzelf arm noemen, wat de oorzaken kunnen zijn van armoede, hoe je signalen van armoede op het spoor kunt komen, en waar mensen terecht kunnen voor de juiste hulp.

Workshops

Er zijn 4 workshops. Deze gaan over:
1 Armoede op het spoor, en dan? Twee medewerkers van SchulpHulpmaatje willen vrijwilligers, clubleiding en zoveel meer mensen, toerusten om signalen van armoede leren te herkennen.

2 Armoede en kinderen. Op school, sportvereniging, kinderopvang, kinderclub, kom je kinderen tegen van ouders met financiële problemen. Hoe ga je hier goed mee om?

3 De gemeente helpt. Beleidsmedewerker Yvonne Pruim bespreekt hoe de gemeente Elburg en meewerkende partners functioneren en ondersteuning bieden.

4 In vertrouwen benaderen. Marrie Stoffer bespreekt hoe je een veilige omgeving kunt creëren om in vertrouwen de problemen rondom armoede bespreekbaar kunt maken.

Voor meer informatie en vragen kan contact worden opgenomen met Yvonne de Vries – Pruim, beleidsmedewerker van de gemeente Elburg (0525-688688) of met ds. Alfred Post, predikant ‘t Harde (0525-655057).