'Een fontein van levend water'

Kerkbalans 2024

Kerkbalans 2024

Actie Kerkbalans 2024 is gestart en in de week van 22 januari t/m 26 januari 2024 worden de antwoordenveloppen weer bij u opgehaald. In de vorige Elimbode hebben wij om uw financiële steun gevraagd om samen onze kerkelijke gemeente in stand te houden. Wij hopen met uw bijdrage het toegezegde bedrag van vorig jaar tenminste te evenaren, zodat de hoogte van deze bron van inkomsten haar structurele karakter mag behouden. Onze kosten en uitgaven zijn alle onderhevig aan prijsindexering en zullen ook dit jaar weer stijgen.
Wij informeren U nader over het totaal toegezegde bedrag voor 2024.

Giften zijn – boven een bepaalde drempel – aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ook uw bijdrage aan Elim valt hieronder. Afhankelijk van de hoogte van uw giften zijn gewone giften niet of slechts voor het gedeelte boven de drempel aftrekbaar. Er is echter een mogelijkheid om uw giften voor totale aftrek in aanmerking te laten komen. Dit is van toepassing op periodieke giften. Uw drempel vervalt dan volledig. Met name jaarlijks terugkerende giften – waarvan Kerkbalans bij uitstek een voorbeeld is – lenen zich voor een periodieke overeenkomst. U kunt door belastingbesparing op uw gift een teruggaaf krijgen of dit voordeel extra aan uw doel geven zonder dat het u per saldo meer kost.
Ook uw toezegging van Kerkbalans 2024 kan in een periodieke overeenkomst worden opgenomen, waarbij u zelf bepaalt hoe u dit bedrag wenst te betalen. Te denken valt hierbij aan maandelijkse- of andere termijnbetalingen. Kijk voor nadere informatie en voorwaarden op onze site (klik hier -> penningmeester .

Het aan Kerkbalans verbonden bankrekeningnummer is NL71 RABO 0373 7210 56. Ook kunt u uw bijdrage via de Appostel-app overmaken.