'Een fontein van levend water'

Leerpsalm en Leertekst februari

Leerpsalm en Leertekst (zondag 28 januari t/m zondag 11 februari 2024)

Psalm 2 vers 7

Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;
Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER;
Welzalig zij, die vast op Hem betrou – wen.

Bijbeltekst: Lukas 6 : 45c

…want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond

Geloven is een zaak van het hart. Van iets dat diep in de mens beweegt. Maar het is zeker ook een zaak van de handen en de mond. Want dat wat binnenin een mens zit borrelt naar buiten. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over, schrijft Lucas. Deze zin is een veelgehoord spreekwoord geworden. Weten de hoorders dat die zin door Lucas opgetekend is, de woorden van Jezus zijn ? Door je woorden en daden merkt een ander wie je bent. Wat er speelt in jouw hart? De één is daarin expressiever dan een ander, de één heeft het hart meer op de tong dan de ander. Maar let maar eens op: dat uiten van jezelf doen we overal. Op Facebook, via Whatsapp, op het schoolplein, in het café, langs de lijn… In het contact met buurman, collega, partner of kind… Mensen geven commentaar, stellen regels, geven grenzen aan. Zo komt letterlijk tot uitdrukking wat men zelf belangrijk vindt. In dat contact met een ander deelt je jouw visie op leven, dat wat binnen in je leeft. Betrek dat beeld van Lucas eens op jezelf . Dat beeld van een boom met zijn vruchten. Wie je bent en wat je voortbrengt liggen in elkaars verlengde. Misschien merkt je dat ook bij jezelf . Als je gestrest bent reageert je vast anders dan wanneer je tijd hebt gehad om te ontspannen. Een mooie opdracht voor jezelf kan zijn om de komende week extra bewust te luisteren naar waar jouw hart en mond van overlopen. Wat deelt je met een ander? Weerspiegelt dat ook inderdaad iets van wie je bent en wat jij belangrijk vindt? En wat wilt je eigenlijk dat een ander van jouw hoort en ziet? Laat klinken het goede dat in je leeft. Laat jouw mond daarvan overlopen. En deel zo je hart en jouw leven.