'Een fontein van levend water'

Aangepaste kerkdienst 10 maart 2024 – 14.30 uur

Zondagmiddag 10 maart is er een aangepaste kerkdienst. Let op het tijdstip: deze eredienst begint om 14.30 uur. Medewerking zal worden verleend door het Wingerdkoor. Het thema is: ‘k Heb Jezus nodig. We lezen het slot van Mattheus 20, over de blinden bij de poort van Jericho. We hopen op een zegenrijke en blijde dienst. Wees hartelijk welkom.