'Een fontein van levend water'

Mannenthemadag 20 april

REGIONALE MANNENTHEMADAG NOORD 2024

Graag nodigen we met een hartelijk welkom eenieder uit op deze jaarlijkse mannenthemadag die dit jaar op D.V. zaterdag 20 april 2024 weer zal plaats vinden in de Hervormde kerk Elim op ’t Harde. Allen, zowel mannen als vrouwen, jong en oud willen we graag begroeten op deze morgen. De uitgenodigde predikanten zullen voor ons de bijbel openen, waar ze het hoofdthema ‘Blijf bij Jezus’ voor ons zullen ontvouwen in eenvoud en duidelijkheid en zeker ons willen bemoedigen op onze levensweg in het volgen van onze Zaligmaker. Op deze zaterdag 20 april 2024, zal er tussen 9.00 en 9.20 uur de inloop zijn met koffie en iets erbij en om 9.30 uur mogen we plaats nemen in de kerkzaal.

De dagvoorzitter ds. G.H. Vlijm opent de morgen met schriftlezing en gebed, om vervolgens ds. A.M. van Mourik uit Hervormd Emst, uit te nodigen voor deelthema 1: Geestelijke bevorderaars voor ons te ontvouwen en te verklaren. Even een pauze met kop koffie en dan ds. W.A. Capellen uit Urk van de Christelijke geref. kerk aldaar voor deelthema 2: Geestelijke groeiremmers, hoe gaat dat als het niet meer gaat, zoals het zou moeten gaan.er is een kinderlied waarin kinderen zingen: lees je Bijbel, bidt elke dag, opdat je groeien mag. En dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar, met andere woorden, kom en luister!

Na het tweede deelthema van ds. W.A. Capellen: Geestelijke groeiremmers is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen en ook zal er in het programma veel ruimte zijn voor samenzang. Om te weten hoeveel mensen er komen op deze morgen en in verband met de na afloop gereserveerde lunch, mag u zich aanmelden via de website: www.mannenthemadagen.nl