'Een fontein van levend water'

Bijeenkomsten Stille Week

In de week voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen worden er korte bijeenkomsten georganiseerd in Elim. De avonden hebben een ingetogen karakter. Wees welkom op maandag 25 maart, dinsdag 26 maart en donderdag 28 maart.

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot circa 20.00 uur. In stilte komen we de kerk in en verlaten we de kerk ook weer.