'Een fontein van levend water'

Gebedskring – Uw Koninkrijk kome

Uw Koninkrijk kome

Op 9 mei hopen we Hemelvaart te gaan vieren. De periode tussen Hemelvaart en Pinksteren was voor de discipelen en volgelingen van Jezus een periode van verwachting. Uitzien naar de komst van het Koninkrijk. Ook wij mogen, in navolging van hen, in deze periode extra stilstaan bij de komst van Gods Koninkrijk. Maar het Koninkrijk mogen we niet alleen voor onszelf houden. Het is onze opdracht om mee te bouwen aan de uitbreiding van Zijn Rijk. U wordt opgeroepen om heel concreet mee te werken!

Samen met christenen uit 170 andere landen willen we bidden voor mensen die Jezus nog niet kennen.

Hoe kunt u helpen:

  1. Neem 5 ongelovige mensen uit uw omgeving in gedachten
  2. Schrijf hun namen op een briefje
  3. Kies elke dag een vast moment voor gebed
  4. Bid voor deze mensen, dat zij Jezus mogen leren kennen
  5. Herhaal dit elke dag tussen Hemelvaart en Pinksteren

Meer informatie in dit filmpje:

https://youtu.be/XuZcfIMrnH8