'Een fontein van levend water'

Vrijwilligersmiddag

VRIJWILLIGERSMIDDAG ZATERDAG 29 JUNI 2024

Als Kerkenraad zijn we dankbaar dat we zo veel vrijwilligers hebben die op wat voor manier dan ook een bijdrage leveren in onze Hervormde Gemeente Elim. We denken hierbij bijvoorbeeld aan schoonmakers, leidinggevenden (in het jeugdwerk), bezorgers, leden projectcommissie, bezoekbroeders en -zusters, facilitaire medewerkers, etc. etc.

Voor een Kerkenraad lukt het niet altijd om iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom willen wij dit graag weer doen door vóór de zomervakantie een ieder (met partner en kinderen) uit te nodigen voor een gezellige bijeenkomst op zaterdag 29 juni van 16.00 – 19.00 uur. Noteer deze datum in jullie agenda!