'Een fontein van levend water'

BBQ voor vrijwilligers – 29 juni 2024

Als kerkenraad zijn we dankbaar, dat we zo veel broeders en zusters hebben, die op wat voor manier dan ook een bijdrage leveren in onze Hervormde Gemeente Elim. Samen mogen we arbeid verrichten in en rondom Gods huis, tot opbouw van onze gemeente en ter meerdere eer en glorie van onze Hemelse Vader. Voor de kerkenraad lukt het niet om iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom zouden wij dat graag willen doen door vóór de zomervakantie alle vrijwilligers (met partner en kinderen) uit te nodigen voor een gezellige bijeenkomst op het kerkplein zaterdagmiddag 29 juni.

Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 uur: inloop

16.30 uur: opening

17.00 uur: barbecue

19.00 uur: afsluiting

Voor de kinderen is er een luchtkussen.

We hopen op een mooie opkomst en een gezellig samenzijn. Opgeven kan tot en met zaterdag 22 juni bij Albert van Os. Er zijn geen kosten aan verbonden.