'Een fontein van levend water'

Leerpsalm en leertekst juli 2024

LEERPSALM: Psalm 52 : 7

Mijn God, U zal ik eeuwig loven,

Omdat Gij ’t hebt gedaan;
‘k Verwacht Uw trouwe hulp van boven;
Uw waarheid zal bestaan;
Uw naam is voor ’t oprecht gemoed
Van al Uw gunstvolk goed.

LEERTEKST Jesaja 45: 5A

Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God.

Jesaja zegt deze woorden van de Heere tot de Perzische koning Kores (Cyrus), die later Jeruzalem en de tempel zou herbouwen. Maar ook tegen het volk Israël en tegen ons. Omdat Kores God niet kent, maakt God hem heel duidelijk, Wie Hij is. Het is Gods bedoeling dat alle mensen op aarde dit zullen weten. Ook voor ons, die God leren kennen uit Zijn woord, is deze tekst een tekst om te aanbidden en te geloven. Het gaat uiteindelijk om de Heere, Hij is God en niets gaat buiten Zijn macht om. Op Hem mogen we vertrouwen.