'Een fontein van levend water'

Articles by Dennis

1e Pinksterdag

Iedereen is welkom om het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest, te vieren in Elim. Kerkdiensten: 9.30 uur ds. A.J. Post 18.30 uur ds. C. v/d Worp 2e Pinksterdag: Pinksterfeest met de kinderen, om 10.00 uur. Thema: In Zijn Naam samen.

Nacht van gebed | 9-10 juni 2023

Vanuit Open Doors wordt ieder jaar de landelijke Nacht van Gebed georganiseerd en gemeenten en geloofsgemeenschappen uitgenodigd hieraan mee te doen. Elim is op die vraag ingegaan en zet deze Nacht van 9-10 juni zijn deuren hiervoor open. De nacht van gebed onderstreept de verbondenheid met de lijdende, roepende en

GZB collecte – 21 mei 2023

Pinkstercollecte GZB 2023 Kerken toerusten in Albanië De GZB-pinkstercollecte is bestemd voor Albanië. De protestantse kerken daar zijn jong en klein, maar willen graag anderen bereiken met het Evangelie. De GZB helpt hen graag hiermee! Zendingswerker Aad van der Maas verzorgt in verschillende gemeenten lessen over thema’s zoals discipelschap, diaconaat