'Een fontein van levend water'

Gemeenteavond 30 oktober: beleidsplan

Gemeenteavond over het concept beleidsplan 2020-2024.

Het concept beleidsplan van onze gemeente draagt de titel ‘God eren, omzien naar elkaar en de wereld’. Daarin wordt kort ons doel, als Gods gemeente hier op ‘t Harde, vertolkt. Het volledige beleidsplan is in te zien en te downloaden onderaan dit bericht. Het beslaat slechts vijf kantjes waarin onze beleidsvoornemens in concept worden weergegeven. Na de inleiding volgen vier thema’s:

  • Verdieping van ons geloof
  • Prioriteit voor jeugd en jonge gezinnen
  • Gods boodschap uitdragen en zorgen voor elkaar
  • Gedragen liturgie

Deze thema’s zijn ontleend aan hetgeen gezegd is tijdens de gemeenteavonden die de afgelopen jaren zijn gehouden, tijdens huisbezoeken en observaties van de pastoraal medewerker, consulent en predikant. In de komende vier jaar hoopt de kerkenraad beleid te voeren dat verbindt. Verbinding tussen generaties en verbinding tussen de flanken. Samen God eren, omzien naar elkaar en de wereld! Het voorliggende beleidsplan is een concept. De beleidscommissie hecht er aan om van u te horen of we met dit beleidsplan op de goede weg zijn. Na de verkiezingsavond (woensdag 30 oktober, 19.30 uur in Elim) zullen wij het beleidsplan kort toelichten. Daarna zal er gelegenheid zijn om uw vragen te stellen of opmerkingen door te geven.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 30 oktober aanwezig te zijn, dan kunt u uw tips, vragen of opmerkingen ook doorgeven aan de scriba. Denk daarbij niet alleen na over wat uw mening is, maar ook wat deze gemeente nodig heeft. Uw vragen, opmerkingen en tips worden meegenomen in de verdere besluitvorming. In de vergadering van 20 november aanstaande hoopt de kerkenraad een definitief besluit te nemen over het beleidsplan, zodat het beleid ook vanaf 2020 gevoerd kan worden.

Bekijk het beleidsplan hieronder of klik hier om het te downloaden

Beleidsplan-Elim-20-24-concept