'Een fontein van levend water'

Belangrijke mededeling: Zondag wel dienst, maar alleen Online

Klik hier voor de livestream (vanaf een half uur voor de dienst beschikbaar, mocht de livestream er nog niet staan, ververs dan de pagina regelmatig)
Klik hier voor de collecten U vind hier een overzicht van de doelen en het rekeningnummer waar u het naar kunt overmaken.

Articles by scriba

Diensten in april

In verband met het corona virus zijn er enkele wijzigingen in het rooster van de (ere)diensten. Hieronder staat het actuele rooster. Zondag 5 april09.30 uur ds. A.J. Post18.30 uur ds. A.L. van Zwet, Putten (ds. G. van den Berg heeft zijn preekbeurt teruggegeven) Goede Vrijdag 10 april09.30 uur ds. A.

Corona-virus: wel dienst, maar alleen online

Zondag 15 maart: 09.30 uur ds. L. Schaafsma. Preek n.a.v. Mattheüs 16: 21-23 (Thema: Kruis en Opstanding: Jezus’ preek, Petrus’ protest, Jezus’ berisping) 18.30 uur ds. W.C. Polinder. Preek n.a.v. Daniel 9:26a (Thema: ‘Een schokkend antwoord op een ootmoedig smeekgebed’). We hebben te maken met maatregelen rondom het Corona-virus die

Gemeenteavond 30 oktober: beleidsplan

Gemeenteavond over het concept beleidsplan 2020-2024. Het concept beleidsplan van onze gemeente draagt de titel ‘God eren, omzien naar elkaar en de wereld’. Daarin wordt kort ons doel, als Gods gemeente hier op ‘t Harde, vertolkt. Het volledige beleidsplan is in te zien en te downloaden onderaan dit bericht. Het beslaat