'Een fontein van levend water'

Articles by scriba

Ambtsdragersverkiezingen

De gemeente wordt opgeroepen om namen in te dienen van mannelijke belijdende leden, die volgens u in aanmerking komen voor de openstaande vacatures. Overzicht vacatures kerkenraad:Ouderling (4x)Jeugdouderling (1x)Ouderling-kerkrentmeester (1x) Daarnaast zijn er 2 vacatures kerkrentmeester. Zij maken geen deel uit van de kerkenraad, maar vormen een ondersteunend deel van het

Wijkindeling kerkdiensten

Zondag 23 januari ochtend                        Wijk 1, 2 en 3 Zondag 23 januari middag                         Wijk 4, 5 en 6 Zondag 23 januari avond                           Iedereen welkom Zondag 30 januari ochtend VHA               Wijk 7, 8, 1 en 2 Zondag 30 januari avond                           Wijk 3, 4, 5 en 6 Zondag 6 februari ochtend HA                  Wijk 3,

Update corona maatregelen 19 januari 2022

Naar aanleiding van de versoepelde maatregelen heeft het CIO (adviesorgaan voor de kerken voor vertaling coronamaatregelen naar kerkelijke activiteiten) advies uitgebracht. De kerkenraad heeft op basis hiervan besloten tot onderstaande aanpassingen. Kerkgangers eredienstenElke eredienst worden een aantal wijken uitgenodigd om de erediensten te bezoeken. Hierdoor blijft het aantal kerkgangers beperkt,

Zondag 19 december -> Online dienst

U kunt HIER het werkblad downloaden. Omicron-besmettingen stijgen verontrustend snel. Om de druk op o.a. de IC’s zoveel mogelijk te beperken zijn vanavond, per direct, aanvullende maatregelen afgekondigd door de overheid. Dit betekent dat het moderamen heeft besloten om morgen de diensten online te houden. We zullen als moderamen en