'Een fontein van levend water'

Letop: De knop meeluisteren met de diensten is verplaatst naar het menu bovenaan de pagina!

Articles by scriba

Ambtsdragersverkiezingen

Op D.V. woensdagavond 4 december, aanvang 19.30 uur, zullen er ambtsdragersverkiezingen worden gehouden. Na de eerste verkiezingsronde staan de volgende vacatures nog open: 1 vacature ouderling1 vacature jeugdouderling1 vacature jeugddiaken2 vacatures ouderling-kerkrentmeester1 vacature kerkrentmeester De gemeente heeft tot maandagavond 18 november gelegenheid om namen in te dienen van belijdende leden,

Ambtsdragersverkiezingen

Op D.V. woensdagavond 30 oktober zullen er ambtsdragersverkiezingen worden gehouden in Elim, aanvang 19.30 uur. De kerkenraad heeft in haar vergadering van afgelopen woensdag de volgende dubbeltallen gesteld (weergegeven zonder adresgegevens, zie hiervoor de Elimbode). Vacatures ouderling: Vacature 1: D.J. van Dalfsen en L.C. Verhoef Vacature 2: G. Engeltjes en

Gemeenteavond 30 oktober: beleidsplan

Gemeenteavond over het concept beleidsplan 2020-2024. Het concept beleidsplan van onze gemeente draagt de titel ‘God eren, omzien naar elkaar en de wereld’. Daarin wordt kort ons doel, als Gods gemeente hier op ‘t Harde, vertolkt. Het volledige beleidsplan is in te zien en te downloaden onderaan dit bericht. Het beslaat

Cursus theologische vorming gemeenteleden

In september begint de cursus theologische vorming gemeenteleden. Van harte aanbevolen!! Het zou mooi zijn als er meerderen uit ’t Harde zich aanmelden, zodat er samen gereden kan worden. Lees hier de website met alle informatie (http://www.cursustvg.nl) Heeft u nog vragen? Mail ze naar tvgharderwijk♢gmail.com De cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden