'Een fontein van levend water'

Nieuwe artikelen De Waarheidsvriend

De Waarheidsvriend stimuleert de vorming en toerusting van gemeenteleden. Hieronder een aantal gebundelde artikelen gerelateerd aan het thema corona. Om de pagina’s ‘om te slaan’, zie de pijltjes onderaan het kader. Voor informatie over een abonnement, zie www.dewaarheidsvriend.nl.

Waarheidsvriend-24-26-corona-artikelen-juli