'Een fontein van levend water'

Kerkdiensten en Covid-19

Voorafgaand

Heeft u koorts, dan blijft u thuis. Pas nadat u minimaal 24 uur klachtenvrij bent bezoekt u de diensten.

Ga thuis naar het toilet. Tijdens de diensten is er geen gelegenheid het toilet te bezoeken. Doordat u de bank uit moet, moeten ook de mensen naast u de bank uit en kan de anderhalvemeter maatregel niet worden gehandhaafd.

Trek voldoende kleren aan. De ramen in de kerk staan open. De temperatuur in de kerk zal dan ook sterk overeenkomen met de temperatuur buiten. Kleed u hierop.

Afstand houden blijft van belang.

Vermijd zo veel mogelijk sociale contacten en houd anders minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. En, past u die andere simpele regels nog toe?

1. Schud geen handen

2. Was uw handen regelmatig met zeep; ook goed tussen uw vingers. Reinigen met desinfectans is ook prima

3. Raak uw ogen, mond en neus zo min mogelijk aan

4. Nies of hoest in uw elleboog of gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct daarna weg

Bij aankomst

Oppas en zondagsschool
Kinderen tot en met zes jaar mogen naar de oppas. Iemand van het oppasteam zal klaar staan buiten bij de ingang van de zalen van Elim. Let op: u mag uw kind(eren) niet zelf naar binnen brengen. Er is geen zondagsschool.

Afhankelijk van hoe u naar de kerk komt, delen we graag de volgende aandachtspunten met u:

Komt u met de fiets?
Let erop dat u bij het stallen van uw fiets minimaal 1,5 meter afstand houdt. Bij te grote drukte wordt de fietsenstalling tijdelijk gesloten. Na het stallen van de fiets loopt u naar de ingang van de kerk aan de zijde van de Eperweg voor het bezoeken van de dienst.

Komt u met de auto?
Wilt u bij het in- en uitstappen minimaal 1,5 meter afstand bewaren en de plekken voor mindervaliden alleen gebruiken wanneer u mindervalide bent? Na het parkeren van de auto loopt u naar de ingang van de kerk aan de zijde van de Eperweg voor het bezoeken van de dienst.

Komt u lopend?
Als voetganger loopt u naar de ingang van de kerk aan de zijde van de Eperweg voor het bezoeken van de dienst.

Let er op dat u uw handen ontsmet voor het binnengaan van de kerk en dat u ook daarbij weer voldoende afstand houdt. Er zijn meerdere punten waar u uw handen kunt ontsmetten. Het is verplicht uw handen te ontsmetten voordat u de kerkzaal binnenkomt.

Bij binnenkomst

Loopt u door, de kerk in. U neemt uw jas/tas mee de kerk in. Om verspreiding van het virus te voorkomen zijn de ramen en deuren open. Alleen de buitendeuren zullen tijdens de dienst worden gesloten. De temperatuur in de kerk zal dan ook niet veel afwijken van de temperatuur buiten. Houd hier rekening mee!

Het is belangrijk dat er in de hal geen filevorming ontstaat waardoor de noodzakelijke afstand tot elkaar in het gedrang komt. Hier zijn coördinatoren aanwezig om u te begeleiden naar een zitplaats.

Sla links af, loop onder het orgel door, via het midden pad richting het podium. De coördinator zal u een plek toewijzen.

Wij vertrouwen op uw begrip voor het feit dat wij in deze situatie helaas geen rekening kunnen houden met persoonlijke wensen ten aanzien van uw zitplaats.

In de kerk

Op de banken is indicatief 1,5 m. afstand aangegeven. Houd hier rekening mee bij het plaatsnemen. Een coördinator begeleidt u naar uw zitplaats. Volg zijn aanwijzingen op!

Overige praktische aandachtspunten

Naast bovengenoemde richtlijnen informeren wij u graag over een aantal overige praktische aandachtspunten c.q. adviezen om het risico op verspreiding tijdens en rondom de kerkdiensten zoveel mogelijk te beperken:

 • Neem de RIVM-gezondheidsadviezen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen) ten allen tijde in acht.
 • Gemeenteleden van 70 jaar en ouder worden gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid om al dan niet naar het kerkgebouw te komen, aangezien zij tot de risicogroep behoren.
 • Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten één of meer van de volgende klachten heeft (of binnen de afgelopen 24 uur heeft gehad):
  • Koorts of koortsachtig gevoel
  • Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
  • Hoesten
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • Neem zo min mogelijk spullen (jassen, tassen, paraplus, … ) mee. Vanwege besmettingsgevaar zijn de kapstokken en paraplubakken niet in gebruik, er mogen geen spullen op de banken worden geplaatst.
 • Spullen die u wel meeneemt, dient u op de vloer (onder uw bank) te bewaren.
 • Tijdens de dienst is er geen gemeentezang, maar zal de muziek worden afgespeeld. U wordt uitdrukkelijk verzocht niet mee te zingen (en ook niet mee te neuriën).
 • Kinderen tot en met 12 jaar zijn alleen onder begeleiding van een volwassene uit hetzelfde gezin aanwezig in het kerkgebouw en blijven te allen tijde bij die volwassene. Conform de RIVM-richtlijnen is het noodzakelijk dat gezinsleden die op hetzelfde adres wonen bij elkaar zitten.
 • Geef geen snoep door.

Na afloop

Helaas is er geen gelegenheid voor ontmoeting. Coördinatoren geven u instructies bij het verlaten van de kerk. Bij het uitgaan kunt u uw gaven voor de collecten in de daarvoor bestemde manden doen.

Daarna verzoeken wij u direct naar huis te gaan.