'Een fontein van levend water'

Veel gestelde vragen

In de ‘corona-tijd’ worden door gemeenteleden veel dezelfde vragen gesteld. Hieronder enkele veel voorkomende vragen en antwoorden.

V: Om een kerkdienst te bezoeken moet je je eerst aanmelden. Waarom is dit noodzakelijk?
A: Wij zijn verplicht om bij te houden wie er aanwezig zijn. In geval van besmetting kunnen andere mensen geïnformeerd worden. Daarnaast is er een beperkt aantal zitplaatsen. Dankzij de aanmeldingen kan bekeken worden of de limiet is bereikt.

V: Hoeveel mensen kunnen de dienst bezoeken?
A: Dat hangt van de samenstelling van de bezoekers af. Gezinnen kunnen dicht bijeen zitten, terwijl ‘solo’ bezoekers meer ruimte innemen vanwege de anderhalve meter afstand. Het varieert daarom tussen +- 100 en 115 personen. Update 5 oktober: het maximum aantal personen per dienst wordt voorlopig beperkt tot 30.

V: Ik heb een afwijzing ontvangen. Waarom ik?
A: Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan het aantal zitplaatsen, zullen er mensen afgewezen moeten worden. Allereerst wordt bekeken of de aanmeldingen afkomstig zijn van wijken die aan de beurt zijn. Daarna wordt op volgorde van aanmeldingstijdstip geselecteerd. Het is dus van belang tijdig aan te melden. Vermeld daarom ook uw emailadres in het aanmeldformulier, zodat wij u kunnen bereiken.

V: Ik heb mij aangemeld maar ik kan/wil toch niet komen. Hoe kan ik mij afmelden?
A: Mail de scriba (elimscriba apenstaartje gmail.com), zodat iemand anders uw plek kan innemen.

V: Ik wil een dienst bezoeken, terwijl mijn wijk niet aan de beurt is?
A: Dat kan, mits er plek is. Na de deadline (vrijdag 18u) is dat bekend. Mail de scriba om te informeren. Ik probeer u z.s.m. te antwoorden zodat u weet waar u aan toe bent.

V: Ik heb mij niet aangemeld. Kan ik gewoon naar de kerk gaan en wel zien of er plek is?
A: Dit kan, maar heeft niet de voorkeur. Als iedereen dit gaat doen ontstaat er een rij wachtenden. De coördinator van dienst kan pas vlak voor aanvang beoordelen of er nog plek is.

V: Er hangen tegenwoordig camera’s in de kerk. Mag dit zomaar, en kom ik in beeld?
A: Bij het bezoeken van de eredienst zit uw toestemming om in beeld te komen besloten. Dat wil overigens niet zeggen dat u in de spotlights komt te staan. U kunt in beeld komen, maar de camera zoomt niet onnodig in op personen.

V: Sinds kort zingen we weer als voltallige gemeente. Hoe is dit besloten?
A: De kerkenraad, en het moderamen in het bijzonder, houdt de richtlijnen van het RIVM en van de PKN voortdurend in de gaten. Binnen deze richtlijnen staat, voor onze situatie, het licht op groen voor voltallige gemeentezang. Het aantal psalmen is hierbij beperkt tot vijf per dienst. Onze gemeente ’t Harde bevindt zich op risiconiveau 1 (coronadashboard Rijksoverheid). Indien dit wijzigt naar een hoger niveau kan dit aanleiding zijn om de voltallige gemeentezang weer op te schorten. Gebruik van voorzangers of geluidsbestanden zijn dan alternatieven. Update 5 oktober: het zingen is vooralsnog niet meer toegestaan.