'Een fontein van levend water'

Nieuwe maatregelen kerkgang

Afgelopen maandag werd duidelijk dat het voltallig zingen de komende drie weken niet meer is toegestaan. Ook is het aantal bezoekers per eredienst beperkt tot maximaal 30. Het is erg jammer dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden weer wordt beperkt. Het stijgende aantal besmettingen speelt hierin mee, maar helaas ook de beeldvorming die afgelopen dagen rond de kerk is ontstaan.

Het moderamen heeft het advies van de PKN overgenomen.

Voor het bezoeken van de zondagse erediensten blijft het noodzakelijk om vooraf aan te melden. Er is een nieuwe wijkindeling gemaakt. Elke dienst worden er twee wijken uitgenodigd om aan te melden. Aanmelden blijft elke week mogelijk tot vrijdagavond 18 uur. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare zitplaatsen, dan worden eerst de aanmeldingen afkomstig uit wijken die niet aan de beurt zijn afgewezen, daarna wordt op volgorde van aanmelding geselecteerd. Het is dus van belang u tijdig aan te melden. Vermeld daarbij altijd uw emailadres, anders kunnen we u moeilijk bereiken. We rekenen daarbij op uw begrip. Ook als het gaat om een aangewezen zitplaats die wellicht niet tot uw favoriete plek behoort. Het zijn de beperkte omstandigheden waarin wij onze weg moeten zoeken. Heeft u zich aangemeld maar kunt u onverhoopt niet komen? Laat het dan even weten, zodat iemand anders uw plek kan innemen. Mail naar elimscriba (apenstaartje) gmail.com.

Nieuwe wijkindeling
11 oktober ochtend: wijk 1 en 2.
11 oktober avond: wijk 3 en 4.

18 oktober ochtend: wijk 5 en 9.
18 oktober avond: wijk 6 en 7.

25 oktober ochtend: wijk 8 en 9.
25 oktober avond: wijk 1 en 2.

Samenzang
Na een periode van het afspelen van geluidsbestanden werd besloten tot het inzetten van enkele voorzangers. Het nadeel van de geluidsbestanden was dat voorgangers beperkt werden bij het samenstellen van de liturgie, omdat niet elk vers beschikbaar was. Bepaalde psalmen werden wel erg vaak opgegeven, en de opnames verschilden qua ritme en klank. De voorzangers hebben deze beperking opgeheven, maar steeds harder klonk de roep om weer voltallig te gaan zingen. Aan de hand van de gestelde richtlijnen kwam de kerkenraad tot de conclusie dat voltallig zingen weer mogelijk was, mits we ons beperken tot maximaal 8 minuten zangtijd. Een en ander staat nader uitgelegd op onze website. Maar inmiddels zijn de richtlijnen weer aangescherpt en is voltallige gemeentezang niet meer aan de orde. Nu er sprake is van maximaal 30 bezoekers per dienst, betekent het vragen van koorleden een verdere beperking van het aantal (overige) kerkgangers.

Daarom vragen wij gemeenteleden om zich op te geven voor de voorzang. Bent u goed bij stem en vindt u het mooi om voorin de kerk te zingen? Mail ondergetekende.

Mochten er te weinig vrijwilligers zijn, dan zijn we genoodzaakt weer terug te vallen op het afspelen van geluidsbestanden.