'Een fontein van levend water'

Voortgang activiteiten Elim

Bericht van de kerkenraad

Op maandag 14 december heeft onze regering een nieuwe lockdown afgekondigd ter bestrijding van het corona-virus. Het corona-virus heeft grote gevolgen, voor mensen die besmet raken met het virus, en voor hun naasten die in quarantaine moeten. Ook veel mensen worden getroffen omdat ze hun winkel moeten sluiten of hun werk niet kunnen uitoefenen. We denken aan kappers, rijschoolhouders en anderen. De maatregelen treffen veel mensen, ook uit onze eigen kerkelijke gemeente. We leven met hen mee.

Daarbij gaat ons medeleven uit naar bewoners in verzorgingshuizen zoals o.a. Mariposa, en de vele mensen die werken in de zorg. Er wordt in deze crisis een groot beroep gedaan op mensen die werken in de zorg.

De kerkenraad heeft na onderling overleg de volgende besluiten en maatregelen genomen

–          Alle activiteiten binnen Elim worden gedurende de tijd van de lockdown geannuleerd, uitgezonderd de kerkdiensten en de zondagsschool. Zo ging de kerstviering voor oudere gemeenteleden afgelopen woensdag 16 december niet door. Ook ging de kerstfeestviering van de clubs op vrijdagavond 18 december niet door.

–          Diverse activiteiten zullen online worden gehouden, zoals de belijdeniscatechese en de Jong Volwassenen (JOVO) kring.

–          In alle kerkdiensten wordt gedurende de lockdown gebruik gemaakt van mp3 geluidsopnames. Er zal geen voltallige samenzang zijn, en ook wordt er geen gebruik gemaakt van een groepje voorzangers.

–          De kerstzang op 24 december wordt geannuleerd. Dit is in lijn met bijv. het besluit van de bisschoppen van de Rooms Katholieke Kerk.

–          Voor het kinderkerstfeest op 26 december worden alleen de kinderen van de zondagsschool (en noodzakelijke begeleiders) uitgenodigd, max. 1 ouder per gezin/kind.

–          Gemeenteleden worden verzocht de diensten online te volgen.

–          Per dienst mogen maximaal 30 gemeenteleden zich aanmelden, overeenkomstig de wijkindeling die gepubliceerd is in de Elimbode.

–          Voor de dienst op Oudejaarsdag worden in het geheel geen gemeenteleden uitgenodigd, maar slechts de nabestaanden van overleden gemeenteleden.  

–          De ingeplande doopdienst van D.V. 17 januari 2021 wordt uitgesteld en verplaatst naar zondag 14 februari 2021.

Een lockdown is ingrijpend en de impact hiervan op het kerkelijk leven is eveneens groot. We kunnen als gemeente het Kerstfeest helaas niet samen vieren. Een kerkdienst is voedsel voor de ziel. We hebben geestelijk voedsel in deze dagen extra nodig. We roepen u op om de erediensten zoveel mogelijk digitaal te volgen. Er kunnen omstandigheden zijn dat mensen toch liever fysiek aanwezig willen zijn bij een kerkdienst. Dat is beperkt mogelijk.


Laten we goed de basisregels blijven navolgen, zoals 1,5 meter afstand houden, het gebruik van een mondkapje, handen wassen, enzovoorts. Laten we die mensen die vooraan staan in de strijd tegen het corona-virus steunen waar we kunnen. En bij dat alles: laten we bidden tot de HEERE, de God van Israël, om Zijn zegen en bewaring in deze corona-crisis. Jezus Christus, die geboren werd in Bethlehem, die gekruisigd werd en weer is opgestaan uit de dood, is onze hoop.

Kerkenraad Hervormde gemeente Elim, ’t Harde