'Een fontein van levend water'

100 jaar Elim

Dankbaar kunnen wij u melden, dat D.V. 1 december a.s. Bredewold Communicatievormgevers te Wezep 500 exemplaren van het jubileum boek “100 jaar Elim ’t Harde. Een eeuw lang Hervormde gemeente” hoopt af te leveren in Elim.
Wij vragen in verband hiermee uw aandacht voor het volgende.

 1. Jubileumbijeenkomst: afgelast
  De aangekondigde jubileumbijeenkomst kan als gevolg van de coronamaatregelen 11 december a.s. helaas niet doorgaan. De jubileumcommissie denkt na wanneer dit op een later tijdstip alsnog kan.
 2. Boekenverkoop: we komen bij u langs
  Het niet doorgaan van de jubileumavond heeft ook consequenties voor het verkopen van de bestelde boeken. Corona maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om momenteel op één plek een verkoopstandplaats (binnen of buiten) in te nemen. Daarom heeft het CvK besloten om het/de bestelde boek(en) bij u aan huis af te leveren. De kerkrentmeesters, bijgestaan door een aantal vrijwilligers, komen in de eerste helft van december langs met de boeken èn met een kwitantie, zoals dat ook gebeurt bij het uitreiken van de collectebonnen, waarna u het verschuldigde bedrag kunt overmaken op het op de kwitantie genoemde bankrekeningnr. van de kerk. Tot 1 december a.s. kunt u nog een jubileumboek bestellen voor de intekenprijs van € 17,50. Erna kost het boek € 20,00. Na 1 december kunt u het boek niet meer bestellen bij ondergetekende, maar vanaf die datum coördineert mevr. Corrie van de Worp, Ulco de Vriesweg 10, 8084 AS ’t Harde de boekenverkoop. Tel. 0525-231000. Ze wordt daarbij zo nodig geassisteerd door Frank van Hattem. Vanaf begin december is het boek ook verkrijgbaar bij de boekhandels te ’t Harde, Oldebroek en Elburg en ’t Bakhuus te Doornspijk. Inmiddels zijn een kleine 300 boeken verkocht.
 1. Onthulling marmeren plaat: gebeurt binnenkort
  We willen voordat u het boek in handen heeft de marmeren plaat aan de Elimkerk onthullen. Over deze plaat staat ook het een ander geschreven in het jubileumboek. De heer Jacob M. Keijl uit Vierhouten zal binnenkort tijdens een korte plechtigheid het bord onthullen. Jacob Keijl is een zoon van de aannemer uit Oldebroek die in 1958 bij de inwijding van de ‘tweede’ Elimkerk het marmeren bord aan de kerk schonk. Van de plechtigheid wordt een video-opname gemaakt en zal worden vertoond tijdens de jubileumbijeenkomst die, zoals eerder opgemerkt, wellicht later komt.
  Er zijn vanwege de coronamaatregelen maar een paar mensen uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn.
 2. Uitreiking 1e exemplaar boek: in besloten kring
  Het was ook de bedoeling om tijdens de jubileumviering het eerste exemplaar van het jubileumboek uit te reiken aan iemand die volgens ons daarvoor het meest in aanmerking komt.
  We bekijken nog of we in besloten kring dit kunnen doen. In dat geval zal de opname ervan u t.z.t. worden getoond.
 3. Tenslotte: het einde is in zicht
  In 10 bijdragen in de Elimbode heb ik geprobeerd u op de hoogte houden van de ontwikkelingen ten aanzien van de totstandkoming van het jubileumboek. Dat heb ik met plezier gedaan.
  Als eindredacteur zal ik mij niet meer tot u richten.
  Momenteel treffen de kerkrentmeesters voorbereidingen om het boek volgende maand aan de man of vrouw te brengen en komt de jubileumcommissie in een later stadium wellicht in actie.

Allen hartelijk gegroet.

Namens de redactie, het Cvk en de jubileumcommissie,

Evert Sneller, eindredacteur ‘100 jaar Elim ‘t Harde’