'Een fontein van levend water'

Wijziging aanvang erediensten

Met ingang van DV zondag 5 december zullen de tweede erediensten aanvangen om 14.30 uur, in plaats van 18.30 uur. Daarmee komt de kerkenraad tegemoet aan het advies van het CIO, om geen erediensten na 17.00 uur te organiseren.

De indeling van de wijken blijft hetzelfde. In de ochtenddienst zijn de helft van de wijken uitgenodigd, in de middagdienst zijn alle wijken uitgenodigd.