'Een fontein van levend water'

Zondag 19 december -> Online dienst

U kunt HIER het werkblad downloaden.

Omicron-besmettingen stijgen verontrustend snel. Om de druk op o.a. de IC’s zoveel mogelijk te beperken zijn vanavond, per direct, aanvullende maatregelen afgekondigd door de overheid. Dit betekent dat het moderamen heeft besloten om morgen de diensten online te houden. We zullen als moderamen en kerkenraad in de komende week afwachten wat het advies van het CIO (contactorgaan kerk en overheid) is met betrekking tot de kerkdiensten rondom de feestdagen.

Onze gedachten gaan uit naar de vele zieken en hen die hen verzorgen, en naar allen voor wie een nieuwe lockdown belastend zal zijn. We bidden elkaar Gods ontferming toe. Laten we omzien naar elkaar waar mogelijk.