'Een fontein van levend water'

Update corona maatregelen 19 januari 2022

Naar aanleiding van de versoepelde maatregelen heeft het CIO (adviesorgaan voor de kerken voor vertaling coronamaatregelen naar kerkelijke activiteiten) advies uitgebracht. De kerkenraad heeft op basis hiervan besloten tot onderstaande aanpassingen.

Kerkgangers erediensten
Elke eredienst worden een aantal wijken uitgenodigd om de erediensten te bezoeken. Hierdoor blijft het aantal kerkgangers beperkt, en blijft het goed mogelijk op anderhalve meter afstand van elkaar te zitten. Ook de oppas is weer open. Aanmelden is vooralsnog niet noodzakelijk. De wijkindeling vindt u op de website en Elimbode.

Op zondagavond 23 januari is er een jeugddienst, een ieder is hartelijk welkom.
Op zondag 6 februari hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren. Deelnemers kunnen, als de aangewezen dienst niet bezocht kan worden, ook de andere dienst kiezen.

Kring- en jeugdwerk
Alle Bijbel- en gebedskringen kunnen samenkomen, ook alle jeugdactiviteiten kunnen weer plaatsvinden. Ook de zondagsschool gaat per 23 januari weer van start, en catechisatie kan weer fysiek bijeen komen.

Voor alle samenkomsten blijft gelden: de anderhalve meter blijft verplicht, bij corona-gerelateerde klachten blijft u thuis, en het dragen van een mondkapje is verplicht bij verplaatsingen in de kerk. Voor alle data geldt Deo Volente.